Vi kände tidigt att vi ville ha full kontroll på vårt företag

Efter lite utvärderingar föll valet på FR 2000, med alla olika delar i ett och samma system, ett val som vi inte ångrar idag. Vi Är certifierade sedan 2003 med revision 1 gång / år.

FR 2000 Verksamhetsledning FR 2000 Är ett ledningssystem för både stora och små bolag och som bl a uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och 14001:2004.

Integrerat ledningssystem FR 2000 innehåller krav på ett integrerat lednings-system för kvalité, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom företaget, från förfrågan till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3

Grundläggande värderingar i systemet är ”nöjd kund”, ”affärsmässighet” och ” kompetenta och motiverade medarbetare”.