GDPR, den nya dataskyddsförordningen

  GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya EU-förordningen gällande skydd av personuppgifter. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) och är den största förändringen inom dataskyddslagstiftning de senaste 20 åren.

  Syftet med GDPR är att stärka de rättigheter som EU-medborgare har över sina personuppgifter. Det betyder att de personuppgifter som samlas in ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt så att den registrerade vet hur personuppgifterna hanteras. Uppgifterna ska bara användas till sitt ursprungssyfte. Det tuffare informationskravet om syftet med insamlingen av personuppgifterna är en av de största skillnaderna, tillsammans med att det ska bli lättare att få sina uppgifter korrigerade eller borttagna.

  Hanteringen av personuppgifterna är endast laglig om du fått personens samtycke till hantering.

  Skillnaden i påföljd, alltså böter, om man bryter mot lagen är stor. Böterna för de företag som inte följer lagen kan bli så stora som fyra procent av koncernens globala omsättning.

  Vi på Bröderna Perssons Specialsnickeri har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, till exempel för att kunna skicka mail, information, offerter och anpassade erbjudanden. För oss handlar personuppgifterna endast om att kunna g dig så bra service som möjligt.

  Klicka här för att läsa mer